35 Comments

  1. Tuân Nguyễn

    Mới có chút thành tựu mà đã thích làm màu rồi đúng là thần đông trẻ tuổi lai bâng ra thế giới thì bị neil hành về nước tường đâu đc thành trùm nào ngờ đc 1 mùa lại săp sửa bị gray và ara hành rồi

    Reply

Post Comment