12 Comments

  1. Tung Le

    Bạn ui dù play rap đã xóa kên nhưng ko lấy lại video của người ta câu vew nha cái đấy gọi là……. MẤT DẠY à nha. Bạn ko có tài năng thì cố gắng đi. Người ta tốn công edit mà bạn lấy như vậy hả. Đồ chùa à

    Reply

Post Comment