44 Comments

  1. Tam Do

    Ad trừ khi bạn xanh và đã lên cung tà ma thì bạn muốn cái lol gì cũng được. Còn không thì đừng mơ so lo 1 1 với sát thủ. Bạn chỉ là kẻ bị săn trong mắt sát thủ thôi.

    Reply

Post Comment