31 Comments

  1. Anh Đỗ

    Mới tối hôm qua thằng bạn đi nghĩa vụ quân sự , 2 người chơi chung với nhau từ mùa đầu tới giờ mà thôi đã đến lúc tạm dừng con đường gamer để nghỉ ngơi rồi 2 năm sẽ qua nhanh thôi

    Reply

Post Comment