33 Comments

  1. Dụy Nguyễn

    Pha cuối XB ôm adc như một người bạn và quay sang nhìn elly với ánh mắt tin tưởng thống nhất người đồng đội elly call quá dứt khoát. Thực sự trận này nếu k có ellly call team chắc chắn k thể win đc. Elly rất tĩnh táo.

    Reply

Post Comment