41 Comments

  1. Shi Gaming

    hôm trước e cầm richtet trong chế độ này biến kk 1 đập skill 1 hoặc 3 là dame ảo gần chết có lúc đầy máu 1 đập khi hóa kk là chết lun đó ét

    Reply

Post Comment