48 Comments

  1. Uyên Nguyễn

    Ah ơi chơi con Tel'annas đi nha anh 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😫😫😫😫😫😫

    Reply
  2. Ngoc Mai Nguyen

    Hôm trc e đi đánh thường e xin thẳng luyện đánh rừng và mn cx đc rồi xong có tk grakk k chịu nó phá e từ đầu đến cuối game nó vẫn phá cay quá chời 🙁

    Reply

Post Comment