36 Comments

  1. Son Dang

    Mấy cái máy tính tính đây chơi được đâu mà phét nhìn cái tên kênh tôi cũng đã thấy khả thi rồi mà ghép ma cũng không xong nữa thì làm sao lừa được ai họ phát hiện ra hết rồi

    Reply

Post Comment