49 Comments

  1. TigYo Gamer

    đây là video tổng hợp lại từ những phần video mình đã đăng trước đó
    toàn bộ là video của mình làm và đăng đầu tiên nhé, tất cả kênh khác chỉ là đạo nhái và copy

    Reply

Post Comment