5 Comments

  1. Kiệt Nguyễn

    Pha xử lý ở phút 7:47 giây hơi tệ Tulen còn nội tại mà giám bang lên đang đánh sp Baldum lên học anh mà gặp pha đó hơi thất vọng

    Reply

Post Comment